Smedstorp (Nybble by, Vikingstad sn)

När Godsägare König på Nybble sålde det gamla soldat torpet n:r 60 ingick även stugan Smedstorp på köpet. Omkring sekelskiftet 1700-1800-talet beboddes stugan av två familjer: Smeden Anders Henricsson och hans hustru Cajsa Månsdotter, de har fem barn. Den andra familjen är målaren Jon Wålander med sin hustru Anna-Greta Jacobsdotter, de har tre barn. 1985 revs den gamla stugan, och huset kom att återuppföras som uthus vid Ånestadlund.

Bebott av – levdeBodde härKom från/Flyttade tillÖvrigt
Henricsson Anders 1748 –kring sekelskiftet 1700-1800Smed
Månsdotter Cajsa 1767 – kring sekelskiftet 1700-1800
 
Wålander Jon (f 1771 i Vårdsberg)vid sekelskiftet 1700 – 1800Målare
Jacobsdotter Anna Greta 1766 –vid sekelskiftet 1700 – 1800
Peter Persson 1802 
Jonsdotter Anna Stina 1803 – 18361836 – 1836
Peter Persson 1802 – Familjen hade inneboende till 1839 drängen N J Nybbling.
Gift 1:a gången med NN
Gift 2:a gången med Andersdotter Stina 1837 – 
Axel Wilhelm Landgren (f 1842 i Ledberg)1890 – 
Niklasdotter Johanna (1840 – )1890 – 
Barn: Axel Wilhelm (f 1871), Karl Julius (f 1872), Ture Fredrik (f 1877), Hilma Albertina (f 1879), Ida Sofia (f 1883)
Karlsson Timar xxxx – ca 1919
Karlsson Anders Peter xxxx – 1937-11-301919 – 1937
Karlsson Anna Lovisa xxxx – 1933-06-081919 – 1933
Elis Qvarfort1938 – 1950
Elsa  (dotter till Anders Peter)19xx – 1950

Efter 1950 har Smedstorp varit fritidshus. Weine Karlsson i Haninge köpte huset 1984 och rev ner det 1985. De gamla timmerstockarna återanvändes till uthus vid Ånestadlund.