Rakered Storgård

1776 brukades gården av Jonas Jonsson gift med Brita. Efter Jonas kom Petter Andersson gift med Maria Håkansson. 1810 brukar Hans Svensson och hans hustru Gustafa Cajsa Andersdotter. Några år efter laga skiftet säljer Jonas Ulrik Jonsson sin del av gården till J G Aspengren och gården flyttas till den plats där den fortfarande ligger. Kronolänsmannen hovrättscommisarien Aspegren brukar även L Greby.1888 säljer släkten Aspengren gården tilll Klas Magni som sedan kom att anläggar bl.a Tegelbruket på Storgårdens ägor. 1911 säljer Magni till Oscar Carlsson,

Boende på gården – levdeÖvrigt
Jonsson Jonas (f 1713)Bodde här 1776 – 1780
Jonsson Brita 1715 – Bodde här 1776 – 1780
Andersdotter Stina 1789 – 1821Bodde här 1813 – 1821
Larsdotter Anna Cajsa 1794 – 
Jonsson Lars  Bodde här 1831 – 
Anna Maja Jonsdotter (f 1812 i Tjällmo)Bodde här 1831 – 
Andersson PetterBodde här 
Herman Aspegren (f 1839)Bodde här 
Gyllencreutz Kristina Elisabeth Ulrika 1843 –Bodde här 1873 – 1888
Klas Magni (1857 – 1921)Bodde här 1888 – 1911
Oscar Carlsson 1870 – 1937Bodde här 1911 – 1937
Hustru Mimmi Karolina Fredriksson (1879 – 1972)Bodde här 1911 – 1972
Barn: Maj (1918-2017), Ingrid (1920 – 2014)
Fotoår okänt. Vällingklockan på magasinet på Rakereds Storgård får sig en genomgång.