Rakered Frälsegård (Östergård)

Ett mantal Rakereds Fräls Östergård brukades vid stor skiftet av Jöns Andersson. Han efterträddes av Anders Svensson 1803. Så småningom kom båda Östergårdsdelarna att bli sammanlagda med Storgården. År 1896 äger Klas Magni det mesta av gamla byn

Boende på gården – levdeÖvrigt
Andersson Hans 17xx –
Andersson Jonas 1799 – 18xxBodde här 1810 – 18xx
Maria Eriksdotter (f 1787 i Asby)Bodde här 1810 – 18xx
Barn: Erik (f 1810 i Gammalkil), Johannes (f 1814), Anders Peter (f 1817), Carl Johan (f 1819), Sven (f 1821) och Anna Catarina (f 1825)