Persson Johan

Född år 1xxx i
Död år 1xxx i
Gift år 1xxx med
Far:
Mor:
Barn: Ili (Elin) 1730 – 1791
Yrke: 
Har bott i Sköldstad
Fotografi tagit år
Berättelser
Övrigt: