Karlsson, Karl-Gustav

Fotografi tagit år 1933
Foto nr 177 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening
Karl-Gustav Karlsson (”Kalle i Grindstugan”) tillsammans med sin dotter dotter Inga. På rockuppslaget bär Kalle Patriotiska sällskapets medalj som han fick på förslag av församlingen där han arbetade i 50 år. Fotografiet har vi fått låna av Inga Jacobsson, dotterdotter till Kalle.
Foto 1930
Från vänster: Karl-Gustav Karlsson (”Kalle i Grindstugan”), hans hushållerska och hennes måg Edvin Lindberg. Fotografiet har vi fått låna av Inga Jacobsson, dotterdotter till Kalle.
”Kalle i Grindstugans” dotterdotter Inga på trappan till Grindstugan. Inga har välvilligt lånat oss detta fotografi.
Foto omkring 1926 – 1927
Född år 1862-03-09 i Vikingstad (Gustad Grantoppen)
Död år 1940-01-12 i Vikingstad (Gustad Grindstugan)
Gift år 1886-10-24 med Johansdotter Amanda Lovisa  (1865-07-18 – 1931-03-19)
Far: Andersson Karl Anders (1822 – 1885)
Mor: Jacobsdotter Brita Lena (1865 – 1911)
Barn: Carl Helmer (1887-07-31 – 1960), Edvin Emanuel (1889-07-24 – 1893-07-12), Märta Alfrida* (1890-11-08 – 19xx), Jenny Amanda (1892-10-07 – 1893-05-09), Eva Maria* (1894-03-20 – 1969-07-26), Thora Amanda (1895-12-28 – 1896-01-13), Judit Linnea (1898-12-11 – 1987-07-10), Helga Debora (1902-11-21 – 1906-08-29)
Yrke: Sten och cementarbetare, Orgeltrampare, Ringkarl, Dödgrävare vid Vikingstad kyrka i 50 år.
Har bott i: Gustad Grindstugan

* = utvandrat till USA