Grönlund (Harg by, Vikingstad sn)

På 1860 talet byggdes bostadsfastigheten Grönlund på Lilla Hargs Västergårds frånskifte.