Brink

Karl Johansson (senare polis i Linköping allmänt kallad ”Kalle Hasing”) sitter vid tömmarna. Mannen längst till höger på verandan heter Konrad Hansson. Övriga okända. (Källa Östen Allert)
Foto 1908
Foto nr 235 i Östen Allerts samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Känner Du igen någon som är angiven som okänd? Kontakta oss för komplettering. Tack på förhand.

Gården var tidigare kronoegendom och kom till släkten 1889 då Johan Petter Gustavsson arrenderade den. Brink friköptes från Gismestad 1926 av dåvarande arrendatorn Knut Nicolaus Gustavsson, son till Johan Petter. Knuts barnbarn driver i dag gården.

Övrigt om gården:

För länge sedan fanns i bäcken mellan Brink och Gunnorps ägor en lite skvaltkvarn i höjd med Gubbhagsstugan. Den användes vår och höst när det var mycket vatten i bäcken. Klas Viktor Thyrsson som visste var den hade varit belägen visade stenfoten efter kvarnen för Karl-Erik Oscarsson 1939 eller 1940. (Källa Karl-Erik Oscarsson)

Ägarlängd:

År:Ägare:
 
1926 – 1948Knut Gustavsson
Lars Olov Jorvard Brink f. Gustavsson (1918-04-08 – 1977-05-11) gift 1946-04-27 med Elsa Marianne (1924-07-29 – 2003-04-09)
Barn: Lars Anders Reinhold (1948-09-07 – ), Kjell Lars Olov (1951-05-29 – 2022), Knut Lars Torgny (1952-10-02 – ), Monica Anna Christina (1954-07-17 – ), Lars Gunnar Mikael (1960-08-21 – )