Bolander Jonas

Född år 1731
Död år 1xxx i
Gift år 17xx med Engla Kihlman (f 1730). Omgift 17xx med Anna Danielsdotter (f 1758)
Far:
Mor:
Barn: En dotter i andra äktenskapet
Yrke: Inspektor åt kammarherre Odencrantz på Opplunda säteri som också ägde två av gårdarna i Lilla Greby by.
Har bott i Lilla Greby Frälsegård, ( – )  Lilla Greby Tittut ( – )
Fotografi tagit år
Berättelser
Övrigt: Kom redan i mitten av 1750-talet i Odencrantz tjänst som ansvarig för driften av kammarherrens egendomar. Bolander var även engagerad i socknens verksamheter. 1789-90 är Bolander inhyses boende i Lilla Greby Tittut, han hade tydligen kommit på obestånd.